ความร่วมมือ คือหัวใจสำคัญ

เราเชื่อว่าทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ทั้งเล็กและใหญ่ สื่อมวลชน และผู้บริโภคทุกคน สามารถเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ ผ่านการสร้างสรรค์ เผยแพร่ และซื้อสินค้าคอลเล็กชั่นพิเศษ ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสนับสนุนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่ออนาคตของเยาวชนและประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าที่เคย

OUR PARTNERS

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Limited Education ได้รับความร่วมมือจากแบรนด์พันธมิตรมากมายที่ร่วมมือกับเราในการเผยแพร่ปัญหา เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขผ่านสินค้าลิมิเต็ดสุดสร้างสรรค์ เพื่อมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่จะนำไปสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ให้เด็กๆ และลดความเหลื่อมล้ำให้การศึกษาไทย

OUR CHANGEMAKERS

โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย

รายได้จากสินค้าลิมิเต็ดที่คุณซื้อจากทุกแบรนด์พันธมิตรของเรา จะนำไปมอบให้กับโครงการ ร้อยพลังการศึกษา (Thailand Collaboration for Education : TCFE) เพื่อจัดสรรให้กับกลุ่มองค์กรทำงานด้านพัฒนาเยาวชนและคุณภาพการศึกษาต่างๆ ในโครงการ ที่จะนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบ ทั้งทุนการศึกษา ห้องเรียนที่มีคุณภาพ การแนะแนวเส้นทางอาชีพ และอื่นๆ อีกมากมาย

ABOUT TCFE