ระบบใช้เฉพาะภาษาไทยเท่านั้นนะคะ
ความยาวของชื่อ 0 / 15 อักขระ

คุณรู้รึเปล่าว่า...มีเด็กไทยมากกว่า
140,000 คนที่อ่านหนังสือไม่ออก และ 270,000 คนที่เขียนหนังสือไม่ได้
#LimitedEducation